title

24 May 2006

Seminar yang tak dapat datang

Dapat panggillan dari fakulti i.t untuk menyertai seminar pengaturcaraan anjuran MDEC. Juga tak dapat datang kerana peruntukkan tidak mencukupi.

No comments: