title

4 Jan 2011

Ilmu Tafsir Al-Quran ( bahagian 3 dari 15 )

Pendahuluan ( sambungan )

Kenapakah kita begitu ghairah untuk mentafsir setiap ayat Al-Quran tanpa melihat garis panduan yang telah ditunjuk ajar oleh orang-orang salaf dan khalaf dahulu? Tahukah kita apakah syarat-syarat untuk memahami setiap ayat Al- Quran?
Adakah setiap manusia boleh mentafsir semua ayat suci Al-Quran hanya berpandukan makna terjemahan sahaja? Jika ayat Al-Quran ini boleh ditafsir oleh sesiapa sahaja, maka sudah tentulah orang-orang kafir Quraisy pada zaman Rasulullah s.a.w terlebih layak mentafsir Al-Quran, memandangkan mereka mempunyai kepakaran di dalam bahasa ibunda mereka sendiri. Tetapi kenapa ahli-ahli bahasa dari golongan mereka tidak mampu menandingi ketepatan dan keindahan ayat-ayat Al- Quran?

Syarat-syarat pentafsir Al-Quran

3. SARAF
Ilmu Saraf ialah ilmu mengkaji asal perkataan. Ilmu ini menolong memahami susur-galur atau punca perkataan serta menukar perkataan kata kerja.
lbnu Faris berkata: "Seseorang yang hilang ilmu sarafnya adalah seorang yang mengalami kerugian yang sangat besar."

Dari - Al-Quran: Siapa Layak Mentafsir, Majalah Lanun 1 April 1999, ms 68-73

No comments: