title

9 Jan 2011

Ilmu Tafsir Al-Quran ( bahagian 4 dari 15 )

Pendahuluan ( sambungan )

Bahkan pernah satu ketika dahulu mereka hendak mencipta ayat Al-Quran sendiri, tetapi ia hanya menjadi bahan lelucon sahaja. Sebaliknya jika kita orang Ajam yang tidak mempunyai kepakaran di dalam bahasa Arab bahkan gagal menguasai sepenuhnya bahasa ibunda kita sendiri, bagaimana pula kita hendak menyelami keindahan di dalam bahasa Al-Quran. Berkemungkinan juga untuk menyebut kalimah syahadah pun masih pelat macam mualaf baru masuk Islam.

Syarat-syarat pentafsir Al-Quran

4. ISTIQAD
Ilmu lstiqad ialah ilmu mengetahui asal perkataan, jika satu perkataan itu datang dari dua perkataan yang berlainan. Misalnya, perkataan 'masih' adalah datangnya dari perkataan 'masah' yang bermaksud menyentuh atau meng¬gerakkan tangan yang basah ke atas dan juga daripada perkataan 'masahat' yang bermakna ukuran.


Dari - Al-Quran: Siapa Layak Mentafsir, Majalah Lanun 1 April 1999, ms 68-73

No comments: