title

16 Jan 2011

Ilmu Tafsir Al-Quran ( bahagian 6 dari 15 )

Pendahuluan ( sambungan )

Sebelum seseorang boleh mentafsir Al-Quran mestilah ia menguasai lima belas ilmu seperti di bawah ini. Sebaliknya yang menjadi amalan buruk waktu sekarang ialah mereka yang mempunyai sedikit sahaja pengetahuan bahasa Arab atau langsung tidak mengetahuinya, telah mengeluarkan pendapat hanya bergantung dengan tafsiran Al-Quran menerusi terjemahan di dalam bahasa-bahasa yang tertentu sahaja. Oleh itu, jika kita hendak mengetahui ilmu-ilmunya, maka janganlah kita cuba-cuba hendak mentafsir sebarang ayat Al-Quran..

Syarat-syarat pentafsir Al-Quran

6. ILMU BAYAN
llmu Bayan ialah cara-cara pertuturan seperti perumpamaan (similies) dan metafora (kata-kata kiasan). Dengan ilmu ini, dapat mengetahui dengan tepat pada setiap ungkapan dan kiasan di dalam AI-Quran.


Dari - Al-Quran: Siapa Layak Mentafsir, Majalah Lanun 1 April 1999, ms 68-73

No comments: