title

31 Mar 2011

ilmu Tafsir Al-Quran ( bahagian 8 dan 9 dari 15 )

Syarat-syarat pentafsir Al-Quran

8. ILMU QlRAAT
Ilmu Qiraat ialah ilmu penyebutan huruf. Kaedah pembacaan kadang-kadang membawa kepada perbezaan dari segi maksud.
9. ILMU AQAID
llmu ini ialah ilmu yang memperkatakan tentang keimanan. lImu ini sangat penting untuk menerangkan satu-satu analogi (perbandingan) yang tertentu. Misalnya ayat yang menyatakan:
"Tangan Allah adalah di atas tangan mereka." Jika kita menyatakan bahawa tangan Allah adalah sama seperti tangan kita adalah tidak betul. Maka ilmu ini mentafsirkan kehendak tangan di sini ialah kekuasaan Allah. Jika kita samakan tangan Allah dengan tangan makhluk, maka adalah kafir. Allah tidak menyerupai makhluk.

Dari - Al-Quran: Siapa Layak Mentafsir, Majalah Lanun 1 April 1999, ms 68-73

No comments: