title

19 Apr 2011

Ilmu Tafsir Al-Quran ( bahagian 10,11 dan 12 dari 15 )

Syarat-syarat pentafsir Al-Quran

10 USUL-FIKH
Ilmu ini membincangkan ilmu-ilmu kehakiman atau perundangan di dalam Islam. Ilmu ini perlu kerana menjadi penghujah dengan sebab-sebab untuk mentafsir sesuatu ayat.
11. ASBABUL-NUZUL
Sebab-sebab atau keadaan yang menyebabkan sesuatu ayat itu diturunkan. Maksud sesuatu ayat itu dapat difahami apabila kita mengetahui bagaimana dan bila ia diwahyukan. Kadangkala maksud sebenar sesuatu ayat itu dapat difahami apabila mengetahui suasana atau peristiwa yang berlaku masa bila ayat itu diturunkan.
12. NASIK WA MANSUH
Mengetahui mana ayat-ayat yang telah dibatalkan dan diubah. Dengan ini perintah-perintah yang dibatalkan dapat diketahui dengan lebih tepat.


Dari - Al-Quran: Siapa Layak Mentafsir, Majalah Lanun 1 April 1999, ms 68-73

No comments: